איכות הסביבה

מים

משרדנו מטפל בכל תחומי המפגעים הסביבתיים ומעמיד בפני הלקוחות מענה משפטי במפגעי רעש, ריחות, זיהומי קרקע ומפגעים נוספים.  עו”ד פיינר, בעל ניסיון רב בתחום, משמש כתובע חיצוני על-פי הסמכה של היועץ המשפטי לממשלה, מטעם רשות הטבע והגנים במחוז דרום ומשרד התשתיות והאנרגיה.


משרדנו, המייצג את עמותת אזרחים למען הסביבה, הגיש תביעה ייצוגית כנגד אתר קומפוסט שלוחות ומתקני טיהור שפכים בטענה ליצירת מפגע סביבתי כתוצאה מפיזור בוצה לא מעובדת בשדות חקלאיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איכות הסביבה
דרג את העמוד