חיוב ארנונה ליורשים

שאלה:

ברשותנו מספר נכסים ישנים שקיבלנו בירושה במצב שלא ניתן להשתמש בהם וגם לא משתמשים בהם. הגענו לאחרונה להסדיר את הזכויות שלנו בנכסים והתברר לנו שקיים בנכס חוב על שם מי שהוריש לנו את הנכסים בסכומים גבוהים ביותר . התברר שהעירייה המשיכה לחייב את הנפטר בארנונה למרות שהנכסים היו הרוסים. מה ניתן לעשות במקרה כזה?

תשובה:

השאלה מעלה מספר שאלות משנה שיש לבדוק ולדון בהם ביחד ולחוד. ראשית, יש לבדוק האם הנכס זכאי לפטור נכס לא ראוי לשימוש לפי סעיף 330 פקודת העיריות. הכללים על פיהם נקבע פטור לנכס לא ראוי לשימוש השתנו במטוטלת פסיקת הארנונה מהקצה אל הקצה כאשר נקבע שמדובר בשאלה אובייקטיבית עובדתית לפי כל מקרה ומקרה. לאחר מכן, יש לבדוק את נסיבות רישומו של המוריש בספרי העירייה כחייב בארנונה. על אף שהעיריות בדרך כלל אינן מסכימות להחיל את הפטור לשנים עברו יש וניתן, במקרים ובהקשרים מסויימים, לקבל פטור גם עבור שנים קודמות.