אושרה החלטת ועדת ערר לחייב בפיצויים גם בפגיעה בשיעורי של 2%-5%

בר”מ 9016/11 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון  נ’ תומר וינשטיין ואח’

אושרה החלטת ועדת ערר לפצות בעלי דירות בגלל ירידת ערך קטנה בשיעור של 2%-5% ונדחתה טענת הועדה לפטור במקרים של פגיעה פחותה.

לקריאת פסק הדין