אישור העדר חובות אינו נושא כוח לבטל חיוב היטל השבחה כדין

ערר (ת”א) 85186/11חברת העובדים השיתופית הכללית בא”י בע”מ נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה אזור

אין באישור העדר חובות לעירייה כדי לבטל היטל השבחה, מקום שחבים בו על פי דין.

לקריאת פסק הדין

דרג את העמוד