אישור העדר חובות אינו נושא כוח לבטל חיוב היטל השבחה כדין

ערר (ת”א) 85186/11חברת העובדים השיתופית הכללית בא”י בע”מ נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה אזור

אין באישור העדר חובות לעירייה כדי לבטל היטל השבחה, מקום שחבים בו על פי דין.

לקריאת פסק הדין