בהעדר לוח שומה כדין לא ניתן לשלם היטל השבחה עד ליום המימוש

עת”מ 18894-04-11 יובל לי אור  נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה- השומרון

עתירה בה מבקש העותר לחייב את המשיבה להנפיק לידיו שוברי תשלום, ולאפשר לו לשלם את היטל ההשבחה הכפי שנקבע בחוות דעת שמאית שהוכנה עבור הוועדה עם פרסומה של התכנית המשביחה. הועדה טענה כי לא מדובר בלוח שומה והחבות לא נולדה עד למימוש. לבית המשפט המחוזי דחה את העתירה וקבע כי שמלא הוכנה לוח שומה יש לדחות את התשלום עד למועד המימוש.

לקריאת פסק הדין