ביצוע עבירות בנייה אינו עילה לשלול פיצויים לפי סעיף 197

עמ”נ  414/07 הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה נ. כרמלי משה ואח’

בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה (כב’ השופטת ברכה בר זיו) דחה ערעור שהגישה הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה על החלטה של ועדת הערר לשלם פיצויים לפי סע’ 197 לחוק התכנון והבניה, בגין דירות שערכן נפגע בשיעור של 4%-7.5% נדחתה  טענה כי עבירות בניה שביצעו התובעים שוללת  את תשלום הפיצוי. בית המשפט קבע, כעקרון,  כי ביצוע עבירות בניה אינו מהווה כשלעצמו, עילה מחמת הצדק לשלילת פיצויים לפי תנאי סעיף 200 לחוק בפרט כשלא הוכח היקף העבירות  ואף לא ננקטו הליכים כנגד מבצעיהן; .

לקריאת פסק הדין