במקרה של רצף תוכניות יש לחשב היטל השבחה על פי “שיטת המדרגות” ולא על פי שיטת המקפצה

רעא 4217/04 ציון פמיני נ’ הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים

בית המשפט העליון אימץ את “שיטת המדרגות” הלצורך חישוב היטל השבחה במקרה של רצף תוכניות. שיטת המדרגות מחשבת השבחה בגין כל תוכנית בנפרד,  יתרונותיה בכך שהיא מחייבת בהיטל רק את מרכיב ההשבחה שנגרם כתוצאה ישירה מהתוכנית המשביחה ומנטרלת את השפעת כוחות השוק. נקבע ששיטת המדרגות מגשימה במדויק את תכלית החקיקה ומהווה את הפגיעה הפחותה ביותר בקניין הפרט.

לקריאת פסק הדין