גם שטח ציבורי פתוח (שצ”פ המשמש לחניה) נחשב כשטח גובל לצורך פיצויים לפי סעיף 197 .

עמ”נ 164/07  יעקב כחלון ו 46 אח’ נ. הוועדה המקומית לתכנון ובניה פ”ת, 

בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב (כב’ השופט מודריק) קבע כי שטח שרוחבו כ 14.5 –18 מ’ ואשר אינו מהווה דרך על פי תוכניות בניין העיר החלות עליו (מסומן כשצ”פ),  אך הוכשר על ידי הרשות כמגרש חניה, הוא בבחינת “כביש שכונתי צר” – אחד מן החריגים שנקבעו בפרשת “ויטנר”, לכלל כי נדרשת גבילות פיזית ממש לשם זכאות להגשת תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. יצוין עוד, כי בפרשת “ויטנר” נקבע חריג נוסף לכלל הגבילות הפיזית  – חציצה של שטח פתוח צר  שרוחבו אינו עולה על מטרים ספורים.  דווקא על פי חריג זה, התואם את ייעודו התכנוני של הנכס כשצ”פ, נקבע אין מדובר בנכס גובל בגלל רוחבו (14.5 – 18 מ’ כאמור).

לקריאת פסק הדין