המועד הקובע להיטל השבחה במקרה של הקלה

עמנ (ת”א) 52532-09-12 הוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה נ’ עדית לרר).

המועד הקובע לצורך חישוב היטל ההשבחה בגין הקלה הוא מועד אישור ההקלה ולא מועד אישור התוכנית אשר הסמכיה את הועדה המקומית לאשר הקלה.

לקריאת פסק הדין