המסלולים האפשריים לפנייה לביטול הפקעה

עת”מ  2241/05 גוחארדו רות נ. עירית הרצליה

לעניין החובה להקדים פנייה למוסדות התכנון לפני פנייה לערכאות בתביעה לביטול הפקעה  נקבע כי קיימים שני מסלולים חילופיים. ניתן לפנות ישירות לבית המשפט לביטול ההפקעה לאחר פנייה בכתב לרשויות התכנון לביטול ההפקעה וקבלת עמדתן (שגם אם תתקבל לא תחזיר את הקרקע ליעודה המקורי וממילא תידרש פנייה נוספת למוסדות התכנון) , לחילופין, ניתן לפנות לרשויות התכנון לשינוי יעוד הקרקע המופקעת כאשר הנימוקים לבטול ההפקעה, משמשים את הבקשה לשינוי היעוד.

לקריאת פסק הדין