הפטור של 19 (ג) (1) חל פעם אחת על כל חלקה כן הזכות קיימת גם אם חסר מספר מטרים

ערר (מרכז) 8130/10מרדכי שריקי נ’ ועדה מקומית לתו”ב כפר סבא)

בהתאם להלכת בר החדשה (ע”א 16542-02-12 הוועדה המקומית לתכנון ובניה נס ציונה נ’ בר ואח’, ע”א 8762-04-12 הוועדה המקומית לתכנון ובניה פ”ת נ’ איבון ואח’), נקבע כי הפטור לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית יינתן פעם אחת לחלקה, כמו כן נקבע כי כאשר מתקיימים יתר תנאי הפטור, לכאורה יש זכאות לפטור עד לשטח של 140 מ”ר, גם אם שטח הדירה חסר מטרים אחדים בלבד מגבול הפטור.

לקריאת פסק הדין