הפקעה לצורכי ציבור, גם לאחר 30 שנים שלא נעשה בהם שימוש לצורכי ציבור, יכול שיהיו נדרשים ואין לבטל את ההפקעה .

עע”מ 319/05  יחזקאל בונשטיין נ. מועצה מקומית זכרון יעקב

במקרקעין בזכרון יעקב שהופקעו בשנת 1977 על סמך תוכנית בניין עיר משנת 1973;לא נעשה כל שימוש והעירייה מודה כי השימוש לצורכי ציבור אינו צפוי בקרוב.העותרים עתרו להשבת המקרקעין בשל אי מימוש מטרות ההפקעה. בית המשפט העליון (כב’ השופט ג’ובראן בהסכמת ההרכב) דחה את הערעור וקבע כי מיעוט המקרקעין המיועדים לצורכי ציבור בזכרון יעקב מצדיקים את המשך ההפקעה. נשארה בצ”ע שאלת הפנייה המוקדמת הנדרשת לרשויות התכנון.

לקריאת פסק הדין