השבחה מפעילות עסיקת אינה מושא להיטל השבחה

עמנ (מרכז) 44789-11-13 הועדה המקומית לתו”ב פ”ת נ’ גולדן פוינט בע”מ

נקבע כי השבחה הנובעת מפעילות עסקית אינה השבחה שיש להתחשב בה לצורך קביעת היטל השבחה. השבחה במקרקעין הינה השבחה הנובעת מתוכנית ומתכונות קרקעיות ולא מפעולות עסקיות חיצוניות

לקריאת פסק הדין