השבת היטל השבחה שהוטל ללא בסיס חוקי

תאמ (חי’) 36591-02-13 ביאטריס שוומנטל צווקר נ’ עיריית חיפה

בית המשפט הורה לעירייה להשיב היטל השבחה ששולם תחת מחאה (עקב בתחייבויות כלפי רוכשי הדירות) לאחר שהתברר שאין חבות בהיטל השבחה והמצג שהציגה העירייה היה רשלני.

לקריאת פסק הדין