התחייבות חוזית לשלם היטל השבחה גוברת על הלכת “קנית”

ת.א. 37463-06-12 הוניגמן ובניו בע”מ נ’ עיריית ראשון לציון ואח

בהסכם בין יזם לערייה לפיתוח קרקע בבעלות העירייה, הוסכם, בין היתר, שהתובעת תשלם היטל השבחה בגין “כל תכנית שתיכנס לתקפה לאחר הגשת הצעת הרוכש במכרז… על פי הוראות הדין החלות בעניין”. לאחר שנחתם החוזה, אושרה תוכנית משביחה, והעירייה דרשה מן התובעת לשלם היטל השבחה בגינה. התובעת טענה בערר שאין היא חבה בהיטל השבחה כיוון שהיא איננה הבעלים.  נקבע, כי ההתחייבות לשלם היטל השבחה ללא קשר לשאלת הבעלות,  היא תקפה מההיבט החוזי ועל כן רשאית העירייה, בכובעה כצד להסכם, לאכוף את תשלום ההיטל.

לקריאת פסק הדין