זכויות מעין קינייניות וזכויות כלכליות יכול ויזכו הבפיצוי לפי סעיף 197

עמ”נ 113/09 בולוס איברהים נ’ ועדת ערר מכח חוק תכנון ובניה ואח’

בנקבע כי מגמת הפסיקה והמלומדים הינה להרחיב את מעגל הזוכים לפיצויים לפי סעיף 197 לחוק, ולכן גם זכויות מעין קנייניות או זכויות כלכליות כגון זכות לדיירות מוגנת שיכול ויזכו לפיצוי לפי סעיף 197