יישום של הלכת בר

ערר (מרכז) 8008/12 הוועדה המקומית לתכנון ובניה נס ציונה נ’ קבוצת הבעלים לנגליב גורן ואח’).

בהתאם להלכת בר (ע”א 16542-02-12 הוועדה המקומית לתכנון ובניה נס ציונה נ’ בר ואח’) אין מנוס מהתערבות בקביעתו של השמאי המכריע, כי קיימת זכאות לפטור, מאחר וכבר ניתן פטור אחד בחלקה.

לקריאת פסק הדין