כביש שכונתי צר ברוחב כ 5 מ’ , נחשב משיק לתוכנית לצורך פיצוי לפי 197

ערר מס’ תא5781-5786/03 עמליה ברכר ואח’ נ’ הועדה המקומית לתו”ב ת”א

נקבע , לאור הלכת ויטנר, כי כביש צר אשר רוחבו כ- 5 מ’ אינו מנתק את ה”ההשקה” הפיזית הנדרשת לפי סעיף 197, ולפיכך יש לפצות את העוררים אשר דירותיהם בחזית. נעשתה אבחנה בין דירות עורפיות לדירות בחזית לצורך הזכאות לפיצויים. נקבע כי רק בעלי הדירות בחזית עונים על הגדרת “נכס גובל” לעניין הפיצוי, שכן בין הדירות העורפיות לתוכנית הפוגעת מפריד שטח בנוי- הדירות בחזית- אשר מנתק את הזיקה הנדרשת.