ככלל ימנע עצמו בית המשפט מהתערבות בהחלטתו של שמאי מכריע, כמו כן, עקרון הבסיס הוא שיש להשית הוצאות לטובת הצד הזוכה.

עמ”נ 33103-02-12 גלר דוד ואאורה נ’ הועדה המקומית לתו”ב חולון ואח’

נקבע כי ככלל יש לאמץ את  החלטת השמאי המכריע. כמו כן, יש לשאוף לפסיקת הוצאות לצד הזוכה לשיפוי בגין הוצאות ההליך.

לקריאת פסק הדין