כללים לפרשנות תוכנית מתאר

ערר (צפון) 207/13 יעקב אשכול נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קרית טבעון)

פרשנות תוכנית מתאר תיעשה בהתאם לכללים החלים על דברי חקיקה. בהתאם, לתוכנית חיים משל עצמה ואין להתחשב בכוונות מתכנניה במקום שהדברים ברורים מנוסח התוכנית. בהכרעה בין פרשנויות לגיטימיות יש להכריע לפי זו שפגיעתה בזכות הקנין הכי פחותה.

לקריאת החלטת הועדה