משמעות “מקרקעין” בתוספת השלישית

ערר (חי’) 8036/11 אינג’ בר יהודה בע”מ נ’ הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון).

משמעות המונח “מקרקעין” בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה זהה למשמעותו בחוק המקרקעין, כלומר הן קרקע והן המחובר עליה.

לקריאת פסק הדין

דרג את העמוד