משמעות “מקרקעין” בתוספת השלישית

ערר (חי’) 8036/11 אינג’ בר יהודה בע”מ נ’ הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון).

משמעות המונח “מקרקעין” בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה זהה למשמעותו בחוק המקרקעין, כלומר הן קרקע והן המחובר עליה.

לקריאת פסק הדין