ניתן להתייחס לשתי תוכניות שנועדו להשיג מטרה תכנונית משותפת כתוכנית אחת המקיימת רצף תכנוני לצורך תביעת פיצויים לפי 197

עמנ (נצ’) 45835-09-13 הועדה המקומית לתכנון ובניה “גליל מזרחי” נ’ גולדברג נדב 

יש להתייחס לתכניות מתאר שונות הבאות זו אחר זו כתכניות נפרדות לעניין תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. עם זאת, כאשר קיימות שתי תכניות שנועדו להשיג מטרה תכנונית משותפת ניתן בנסיבות מתאימות להתייחס אליהן כתכנית אחת לצורך תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

לקריאת פסק הדין