ניתן לקבל פטור מהיטל השבחה,לפי סעיף 19 (ג) (1) גם על דירה חדשה שנבנית על קרקע בתולה אןו בניין שנהרס

רעא 3626/06 ד”ר זיאד חמאיסי נ’ הועדה המקומית לתו”ב מבוא העמקים, ניתן ביום 22/7/08. לקריאת פסק הדין במלואו ראה – מאגר משפט “נבו”.

בית המשפט העליון (כב’ הש’ פרוקצ’יה, ארבל ואלון), ניתח את לשון סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, קיבל את הערעור, וקבע, כי הפטור הקבוע בסעיף מתייחס גם לבנייה על קרקע בתולה או בניין שנהרס. בית המשפט התייחס בהרחבה לשיבוש אשר נפל בלשון הסעיף המקורי (בטעות נאמר “מקרקעין ששימשו”), וקבע כי לאור המינוח הנכון- “מקרקעין שישמשו”, הרי שאין מנוס מלקבוע כי הפטור תקף, גם כאשר מדובר בהריסת בנין קיים ו/או בבניה על קרקע  בתולה, ולא רק כאשר מדובר בהרחבת בנין קיים.עוד התייחסו השופטים לפסיקה קיימת- פס”ד הצרי, אך קבעו כי פסיקתם אינה סותרת פס”ד זה, שכן הסוגיה שנבחנה שם הייתה האם ניתן להרחיב את הפטור בסע’ 19(ג)(1) למספר דירות שונות.

לקריאת פסק הדין