סמכות עניינית בתביעת השבה של היטל השבחה

תא (כ”ס) 14390-03-13 אסף כהן נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כפר סבא

תביעת השבה של היטל השבחה נדחתה על הסף מחוסר סמכות עניינית בשל סטייה מההליך הפרוצדורלי להעלאת הטענה במסגרת ועדת ערר כפי שראוי לעשות בבקשת פטור לפי 19(ג)(1).

לקריאת פסק הדין