סמכות שמאי מכריע לקבוע שומה גבוהה ונושאים בהם התערבה הועדה בהחלטת השמאי

ערר (מרכז) 8001/12 קרייזי ליין פיתוח ונדל”ן בע”מ נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקווה

כחלק ממטרות תיקון מס’ 84 לשמאי המכריע סמכות לקבוע היטל השבחה הגבוה מזה שדרשה הוועדה המקומית. כמו כן, הועדה התערבה בשומה המכרעת בשני עניינים- הסתמכות על מקדם דחיה מוסכם בשעה שלא היה כזה, וקביעת שווי דירה על בסיס דעתו של שמאי הועדה המקומית ללא נימוק .

לקריאת פסק הדין