סעיף 198 (ח) קובע סמכות ייחודית לערעור על החלטת ועדת ערר בענין של פיצוי לפי 197

בש”א (ת”א) 31640/07 לינוי אילוז ואח’ נ’ ועדת ערר מחוז תל אביב ואח’,

נקבע כי סעיף  198(ח) לחוק התו”ב, אשר קובע כי על החלטת ועדת ערר לעניין פיצויים לפי ס’ 197, ניתן לערער בשאלה משפטית בלבד לבימ”ש לעניינים מנהליים, הינו הסדר ייחודי, הגובר על ההסדר הכללי שבס’ 5(1) לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, ללפיכך הסמכות לדון בערר על החלטת ועדת ערר הינו בהליך של ערעור מנהלי.

לקריאת פסק הדין