על הרשות להשיב היטל השבחה ששולם בגין תוכנית שפקעה ללא מימוש

ע”א 2761/09 הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ’ הפטריארך היווני אורתודוכסי של ירושלים

נקבע על ידי בית המשפט העליון כי היטל השבחה ששולם בגין תוכנית שפקעה תוקפה מבלי שנישום התעשר מהתוכנית הינו היטל ביתר שיש להשיבו, בפרט כשמדובר בתכנית עם תאריך תפוגה הטומנת בחובה חוסר-וודאות מובנה באשר למימוש ההתעשרות. הותרת כספי ההיטל בידי הרשות היא בבחינת קבלת טובת הנאה שלא על-פי זכות שבדין, המחייבת השבה.

לקריאת פסק הדין