פטור לאיזורי שיקום לגבי הרחבת דירה

ערר (י-ם) 8/13 אלון דיסקין נ’ הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

האיזון שנקבע באופן חד משמעי וברור בפסיקה לגבי פטור באזורי שיקום נכון הן לפטור לפי סעיף 19(ב)(1) (מכח הכרזת ממשלה) והן לפטור לפי סעיף 19(ב)(3) (מכח חוק השיקום) באופן שגם הוא יחול רק על הרחבת דירה קיימת

לקריאת פסק הדין