פטור לפי 19 (ג) (1) במקרה של 2 יחידות דיור

ערר (מרכז) 8149/11 גבע מיכאל וציפורה נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון

במקרה בו מדובר בשתי יחידות בשטח בנוי מעל 140 מ”ר וכאשר לא היה חיוב בהיטל השבחה על השטח שמעל 140 מ”ר, הפטור לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה תשכ”ה איננו חל בנפרד על כל יחידת דיור

לקריאת פסק הדין