פטור מהיטל השבחה לחממה ביוטכלוגית בהתאם להוראות סע 19 (ב) (4)

ע”ש 10/04  הסתדרות מדיצינית הדסה נ. ועדה מקומית לתכנון ובניה ירושלים

עמותה בה שותפה ההסתדרות המדיצינית הדסה ואונ’ ירושלים הקימה חממה למחקר ופיתוח ביוטכנולוגיה בשטח בית החולים הדסה. בית המשפט השלום בירושלים (כב’ ס”נ  יצחק שמעוני) קיבל את עמדת העמותה כי היא זכאית לפטור מהיטל השבחה. בין הנימוקים אותם מנה בית המשפט בהתייחס לתנאי סע’ 19 (ב) 4 – מדובר במלכ”ר שפועל למען טובת הציבור ואשר ישמש למחקר מדעי רפואי; המקרקעין יוסיפו לשמש את הדסה גם לאחר סיום הסכם השכירות ולא ישמשו למטרה  פרטית וכן מטעמי שיוויון – אוניברסיטת ירושלים קיבלה פטור מהיטל במקרה דומה לזה.

לקריאת פסק הדין