פירוט של הלכת וויטנר לפיו חלקות ענק, אינן בדרך כלל “נכס גובל”וכן השאלה מהו “כביש שכונתי צר” תקבע לפי מכלול נסיבות

עמנ (ת”א) 129/06 יהונתן גד ו 17 אח’ נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק, 

עתירה זו נדונה לאור הילכת “ויטנר” שקבעה, כי נכס גובל הזכאי לפיצוי, על פי הוראות סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, הינו נכס המשיק פיזית לגבול התוכנית –  ה”קו הכחול” – בכפוף לשני חריגים מצומצמים. אחד מהם, מקום בו מפריד בין הנכס לגבול התוכנית, כביש שכונתי צר; והשני, הפרדה של רצועת שטח פתוח, בת מטרים ספורים. בית המשפט קבע, כי על פי הילכת ויטנר, יש לבחון את  “טיבה של החציצה שיוצר הכביש  בין המקרקעין לתוכנית”, ולא להסתפק בבחינת רוחב הכביש בלבד. בין השאר, יש להתייחס לשאלת מצב הבינוי והתנועה באותו כביש, במועד אישור התוכנית הפוגעת. חלקות ענק אינן יכולות להיחשב כמשיקות.

לקריאת פסק הדין