רישום משכנתא אינו אירוע מס לצורך היטל השבחה

בגץ 7009/04 עיריית הרצליה נ’ היועץ המשפטי לממשלה

נפסק כי לא קמה חובה לשלם היטל השבחה בד בבד עם רישום משכנתה. לפיכך, לא נדרשת בשלב רישום המשכנתה תעודה מטעם הועדה המקומית המעידה על תשלום היטל ההשבחה הרובץ על הנכס,

לקריאת פסק הדין