תוכנית משביחה מאוחרת לתוכנית פוגעת שוללת הזכות לפיצויים, אלא, אם בעל הנכס שינה מצבו לרעה

ברם  4281/06 הועדה המקומית לתכנון ובניה אצבע הגליל נ’ עו”ד יהודה שועלי, מפרקה של נו-רסט בע”מ

נקבע על ידי בית המשפט העליון (כב’ השופטת נאור), כי מקרה שבעל נכס שינה מצבו לרעה ולא ניתן לשלול פיצויים בגין תוכנית פוגעת שנוטרלה על ידי תוכנית משביחה מאוחרת. זה בדיוק החריג שנקבע בהלכת קהתי. כלומר, אמנם תוכנית מאוחרת יותר אפשרה הקמת תחנת דלק בנכס לאחר שהתוכנית הפוגעת שללה זכות זו; ואולם, בעלת הנכס מכרה את הנכס לפני הפקדתה ואישורה של התוכנית המבטלת בעוד התוכנית הפוגעת בתוקף.

לקריאת פסק הדין