תשריט חלוקה שאיפשר הגדלת יחידות דיור הינה השבחה שיש לקחת בחשבון בתחשיב היטל ההשבחה

ערר (מרכז) 8089/12 הוועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון נ’ אלי ודניאלה כהן

תשריט חלוקה שאיפשר הגדלת יחידות דיור או תוספת זכויות בנייה הינו חלק מהשבחה של התוכנית ויש לחשב את היטל ההשבחה בהתאם. הועדה הורתה לשמאי המכריע לתקן את השומה ולחשב את ההשבחה הנובעת ממצב של שתי יחידות דיור למצב של 4 יחידות דיור במצב החדש על אף שלא שונו זכויות בנייה ולא נוספו שטחים.

לקריאת פסק הדין