אין להתחשב בשימוש בלתי חוקי בקרקע בקביעת הפיצוי בגין הפקעתה

ע”א  3015/06 מדינת ישראל נ’ פנינה פינקלשטיין, ניתן ביום 9/12/2008. לקריאת פסק הדין המלא ראה המאגר המשפטי lawdata.

נקבע על ידי בית המשפט העליון, (השופטת עדנה ארבל, בהסכמת השופטים אשר גרוניס ואסתר חיות), קכי בהתאם לסעיף 12 לפקודת הקרקעות, אין להתחשב בשימוש בלתי חוקי שעשה הבעלים בקרקע לצורך תשלום פיצויים עבור ההפקעה. כך, הפיצוי בגין קרקע המיועדת לשימוש חקלאי המשמשת לחציבה שלא כדין יחושב לפי הער הנמוך לחקלאות ולא לפי הערך הגבוה לשימוש הלא חוקי לחציבה. האינטרסים אשר עמדו בבסיס הכרעה זו, הם עקרון שלטון החוק והשמירה על תקנת הציבור.

לקריאת פסק הדין