מוצדק להתנות עיון בתיק בניין ובהיתרי בניין בהגשת בקשה לפי חוק חופש המידע

עתמ (מרכז) 56982-05-13 יחיא גיוסי נ’ הוועדה המקומית לתכנון ובנייה טייבה)

החלטה גורפת לפיה יש למסור לכל החפץ עיון בתיק בניין ובהיתרי בניה, מבלי להזדקק לבקשה על פי חוק חופש המידע, עלולה לפגוע בפרטיות של בעל ההיתר או בעל הנכס

לקריאת פסק הדין