סמכות עניינית לדון בתביעה לקבלת פיצויי הפקעה בגין מקרקעין שהפקעתם בוטלה

ה”פ  5226/06 דב חנון נ. הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים

במסגרת תביעה לקבלת פיצויי הפקעה (אשר בית המשפט המחוזי מוסמך לדון בה) הועלתה טענה כי לתובע מגיע פיצוי גם בגין מקרקעין אשר הפקעתם בוטלה. הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים טענה כי את נושא ביטול ההפקעה יש להביא בפני בית המשפט לעניינים מנהליים שכן המדובר בעתירה נגד החלטת הרשות. בדחותו את הטענה קבע כב’ השופט יעקב צבן, כי אין התביעה מבקשת לתקוף את ההחלטה לבטול ההפקעה, אלא רק לקבוע כי היא לא נכנסה לתוקפה בשל אי קיום תנאים פרוצדורליים ועניין כזה הוא שאלה עובדתית המצויה בסמכותו של בית המשפט המחוזי. יתרה מכך, בית המשפט קבע כי במקרה זה, גם אם היה מדובר בתקיפה ישירה של החלטת הרשות, הרי שבית המשפט המחוזי היה זכאי לדון בה מכוח סמכותו הנגררת, שכן מדובר בתביעה אזרחית לסעד של פיצוי כספי.

לקריאת פסק הדין