בית המשפט אישר הטלת חיוב רטרואקטיבי לתקופה של 5 שנים

עתמ (ב”ש) 255/07  איזוטופ בע”מ נ’ עיריית אשדוד, ניתן ביום 15/4/08.

נקבע כי בנסיבות העתירה לפיהן העותרת בנתה שטחים ללא היתר,היה עליה לצפות שבעתיד תידרש לשלם ארנונה בעבור שטחים נוספים אלה, גם למפרע. נקבע שהשיקול של גביית מס אמת במקרה זה גובר על שיקולים אחרים ובימ”ש אישר תיקון חיוב רטרואקטיבי של 5 שנים.

לקריאת פסק הדין

נעדכן שבשנת 2009 במסגרת ערעור לעליון הצדדים הגיעו לפשרה והערעור נמחק.