בית המשפט פירש את אישור השרים לשינוי אזור המס באופן שהוא חל גם על מבנים עתידיים

ע”א 4894/12 עיריית תל אביב נ’ קניון רמת אביב בע”מ,

התקבל ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי שקבע שאישור השרים לשינוי אזור המס מאזור 2 לאזור יקר יותר לא חל על מתחם הקניון שנבנה לאחר קבלת האישור בשל כך שהחלטת המועצה התקבלה- כך על פי הפרשנות של בית המשפט המחוזי- רק על בניינים קיימים, בין היתר, בשל כך שהעירייה סברה שאין היא צריכה לקבל אישור לגבי בניינים חדשים. בית המשפט העליון הפך את ההחלטה וקבע, כי פרשנות לשונית ותכליתית של אישור השרים מוליכה למסקנה כי הוא חל גם על נכסים שטרם נבנו בשנת 1997, וזאת אף בהנחה שהעירייה סברה באותה עת שאין היא זקוקה לאישור השרים לצורך שינוי של אזור המס שייגבה בעתיד מנכסים שטרם נבנו.

לקריאת פסק הדין