הופחתה ריבית הפיגורים החודשית על תשלומי חובה משיעור של 0.75% לשיעור של -0.5% לחודש

שרי הפנים והאוצר חתמו על צו המורה על הפחתת גובה הריבית בגביית החובות של הרשויות המקומיות מתושבים ומעסקים. מדובר בהפחתה מ-0.75% ל-0.5% בגובה ריבית הפיגורים.
שרי הפנים והאוצר חתמו על צו המורה על הפחתת גובה הריבית בגביית החובות של הרשויות המקומיות מתושבים ומעסקים. מדובר בהפחתה מ-0.75% ל-0.5% בגובה ריבית הפיגורים.

ההפחתה נעשתה לאחר איום בפנייה לבג”ץ של העמותה לאיחוד והתייעלות בשלטון המקומי (שהקים עו”ד יאיר ממן) באמצעות עוה”ד נאור יאיר ממן ועדי מוסקוביץ.

לקריאת המכתב לשרי הפנים והאוצר

לקריאת אישור משרת המשפטים לקבלת המכתב

(לקריאת אישור משרד המשפטים לקבלת המכתב