הטלה ראשונה של ארנונה על ידי ועד מקומי

עת”מ 27122-04-11 תוסף קומפאונדס בע”מ נ’ ועד מקומי תנובות

ארנונת ועד מקומי שנשלחה בחודש דצמבר 2009 לתקופה שמשנת 2003 ועד שנת 2009 (כולל), נפסלה על ידי בית המשפט בהיותה ארנונה רטרואקטיבית. לגבי הדרישה לשנת 2009 ואילך, נקבע כי סמכותו של ועד מקומי להטיל ארנונה כללית, כפופה לאישור המועצה האזורית ולחוק ההסדרים. “הטלה ראשונה” של ארנונה כללית על ידי ועד מקומי דורשת אישור משר הפנים ומשר האוצר, לפי סעיף 69 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת 2005 (תיקוני חקיקה) ומשלא התקבל האישור דינה להתבטל.

לקריאת פסק הדין