התנאים הנדרשים לאישור תובענה כייצוגית ורמת ההוכחה הנדרשת בשלב הבקשה

רעא 2128/09 הפניקס ואח’ נ’ רחמים עמוסי ואח’

בית המשפט העליון דחה ברוב דעות ערעור על אשור בקשה לתביעה ייצוגית נגד מספר חברות ביטוח בעילות שונות לרבות עילת ההטעיה. נקבע כי על מנת לאשר בקשה כיצוגית נדרש שיתקיימו שאלות משותפות של עובדה ומשפט ואין צורך לבדוק את משקלן של השאלות המשותפות אלא את התקיימותן. כמו כן, נקבע כי די בכך שקיימת אפרות סבירה להצלחת התביעה ואין צורך ומקום לקיים דיון לגופו של עניין בשלב אישור הבקשה.

לקריאת פסק הדין