החלטה של ועדת הערר לענייני ארנונה בתל אביב

התקבלה החלטה של ועדת הערר לענייני ארנונה בתל אביב לדון בהשגה על ארנונה מלפני 6 שנים.                     מדובר בחלק מנכס שלנישום כלל לא היתה גישה אליו, הנכס כלל אינו בנוי והוא לא היה בשימוש משך שנים ארוכות. העירייה חייבה את הנישום בתשלום ארנונה במשך כ-5 שנים מבלי שהנישום הגיש השגה בעניין. לאחר התערבות משרדנו הוגשה השגה מתאימה ולאחר ביקור נציגי העירייה במקום פתרה העירייה את הנישום מתשלום בגין אותה שנת כספים. על החלטה זו הוגש ערר בו התבקשה הועדה לדון בחיובי הארנונה ממועד החיוב הראשון. בהחלטתה כתבה ועדת הערר שיש בסמכות הועדה לדון בשומות ארנונה ישנות במקרים חריגים, ובהם ברור שהנכס אינו בר קיימא. עוד נכתב בהחלטה שהועדה ממליצה לעירייה לבטל לחלוטין את חיובי הארנונה בגין הנכס. לקריאת ההחלטה