חבר המועצה חיים ברוידא הגיש עתירה מנהלית כנגד העירייה

ברוידא טוען כי העירייה אינה מאפשרת לו לעיין במסמכים הנוגעים להיטל תיעול ומבקש מבית משפט שיורה לעירייה לעשות כן.

לקריאת הכתבה  https://www.nym.co.il/wp-content/uploads/2016/02/חיים-ברוידא.jpg