חובת הפירוט בהודעת שומת הארנונה

עת”מ (חי) 3024/06 אמישראגז החברה האמריקאית ישראלית לגז בע”מ נ’ עיריית חדרה.

כך קבע בית המשפט לעניינית מנהלים בחיפה (כב’ השופט רון סוקול); בית המשפט קבע, משלוח דרישת תשלום כללית ולא מפורטת אינו יכול להיחשב כדרישה ערוכה כדין. הפירוט בדרישת התשלום מהותי, שכן כך החייב יכול לכלכל צעדיו ולבחון מה היא הדרך המתאימה ביותר עבורו לתקיפת הדרישה,  אם על ידי השגה או על ידי עתירה. בנסיבות פסק הדין ומשהחליטה המשיבה להטיל ארנונה על צוברי הגז, היה  עליה לבחון את החזקה המשפטית של כל אחד ואחד מהם, לפי המבחנים השונים שנקבעו בפסיקה לדוגמא: צוברי גז תת קרקעיים לא יחויבו כבניין אלא כקרקע, צוברי גז הממוקמים בשטח משותף בבניין יש לבדוק שהשטח הנ”ל לא חויב בגין ארנונהעל ידי הדיירים ועוד. עוד פסק בית המשפט כי מאחר ומדובר על הטלת חיובים לראשונה, אין להטילם בגין שנים קודמות.

לקריאת פסק הדין