מהו טופס השגה על ארנונה?

כאשר אנו חושבים ומאמינים כי נעשה לנו עוול או טעות בחישוב מס הארנונה, ניתן להגיש השגה על החלטת הרשות או העירייה. אותה השגה היא בעצם ניסוח קבוע של מכתב, בו בעל הנכס מבקש לשנות את סיווג הנכס או קבלת הנחה בתשלומי הארנונה, ואותה שולחים לאגף הארנונה בעירייה.

ראשית כל, חשוב לציין בתוך המכתב, כי האמור מתייחס לנכס (מספר הנכס לפי הרישום בטאבו), כתובת מדויקת וחשבון הארנונה המופיע ברשומות העירייה (כל הפרטים מופיעים בחשבונות הארנונה). לאחר מכן, יש לפרט בגוף ההשגה מהם הסיבות והנימוקים להשגה או לשינוי סיווג הנכס. בנוסף, יש להיכנס לרשומות העירייה באתר האינטרנט או בכלי תקשורת אחרים, ולבדוק מהו התעריף העדכני שנקבע לנכס שבו אתם מחזיקים, כיוון שלעיתים, ישנם שינויים בתעריף משנה לשנה.

עורך דין לענייני ארנונה, נאור יאיר ממן, מדגיש כי בגוף ההשגה, יש להסביר על ולמה מגישים השגה, בצורה ברורה ומפורטת: האם מדובר בסיווג מוטעה, דהיינו בית עסק שסיווגו אינו עונה להגדרה? שטח נכס שלא חושב כראוי ומוביל לחיוב שגוי? פרטי בעל הנכס אינם נכונים או לא מעודכנים? ועוד.

בנוסף, עו”ד נאור יאיר ממן, עורך דין מומחה לענייני ארנונה והיטלים עירוניים חוזר ומדגיש, כי לאור ניסיונו הרב, עיריות אינן ששות לבצע הנחות או התחשבויות כלשהן במסגרת השגות ארנונה, אך המצב משתנה כאשר מעורב בכך עורך דין מקצועי. עו”ד לענייני ארנונה יכול לנסח במקום בעל הנכס את ההשגה, ואף לעזור בייעוץ ובייצוג מול העירייה, כדי להגדיל את סיכויי ההשגה להתקבל בהצלחה, אשר תגרום לשינוי במס הארנונה.

עורך דין לענייני ארנונה