ניתן פטור לנכס הרוס על פי ניתוח המבחן הכלכלי

עמנ (ב”ש) 14/05 סופריור כבלים בע”מ נ’ מנהל הארנונה של עיריית אילת וח’

המערערת הגישה חוו”ד מומחים על פיהם מדובר במבנה נטוש ומוזנח; שעלות השמשתו איננה כדאית בתנאי השוק הקיימים. ראיות אילו לא נסתרו על ידי כל ראיה ממשית שהוגשה ע”י המשיב, פרט לטענה כללית שלו, שעל פי בדיקה שערכה העירייה אין מדובר בנכס שניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש. מול חוות הדעת שהוגשו על ידי המערערת מן הראוי היה שהמשיב יציג ביתר פירוט את הבדיקות שנעשו על ידי העירייה, על ידי מי נעשו, האם הבדיקות נעשו על ידי גורמים מקצועיים, ומה היו הממצאים בהם, תוך התייחסות לחוות הדעת שהוגשו על ידי המערערת.התנאים להחלת הפטור לפי סעיף 330 לפקודת העיריות אינם מתייחסים לשאלה – איך נגרמו הנזקים ואינם מתייחסים לשאלה- אם ניתוק התשתיות המחוברות לנכס, נעשה על ידי העירייה או על ידי גורם אחר.העובדה שגרימת הנזק למבנה או הזנחתו נעשו על ידי המחזיק בנכס יכולה לשמש אינדיקציה למצב של תכנון מס פיקטיבי או מלאכותי כאשר הדבר נעשה למטרת הימנעות ממס בלתי נאותה, אך במקרה זה לא נסתרה טענת המערערת כי ניתוק התשתיות נעשה במסגרת מכירת המבנה . בכך יש כדי להצביע על כך שניתוק התשתיות נעשה למטרה כלכלית.

לקריאת פסק הדין