נכס שלא בשימוש יחוייב בהתאם לייעודו התכנוני

ערר 29/04 י.פרל ושות’ בע”מ ואח’ נ’ מנהל הארנונה של עיריית רחובות. ניתן ביום 8/5/07

סיווגו של נכס ריק שאין נעשה בו שימוש, יעשה בהתאם לייעודו כפי שבא לידי ביטוי בהיתר הבניה, ולא בהתאם לשימוש האחרון שנעשה בנכס. ולכן, מבנה אשר נועד לשמש כמבנה היי-טק, יסווג גם בעת שאין נעשה בו שימוש, כ”תעשיה”,  על אף שהשימוש האחרון בנכס היה מסחרי. הוועדה דחתה טענה, לפיה על פי התב”ע החלה במקום, ייעודו התכנוני של הבניין הוא ל”משרדים” וזאת מאחר והאמירה “תותר הקמת מבנים למשרדים” בתוכנית, אינה מלמדת על כך שבניה זו אכן הותרה בפועל.

לקריאת פסק הדין