סיווג נכס ריק וללא שימוש

בר”מ 5045/02 מלק סולומון נ’ עיריית חדרה

בית המשפט קבע שיש לסווג נכס ריק וללא שימוש לפי התעריף הזול ביותר בצו הארנונה הסביר מבחינת השימושים האפשריים. במקרה המדובר אושר לחייב נכס ריק לפי התעריף למבנה חקלאי על אף שהשימוש האחרון שנעשה בו היה שימוש עיסקי.

לקריאת פסק הדין