סיווג נכס ריק ללא שימוש ייעשה לפי השימוש הזול האפשרי

עמ”נ 249/05 ס.ג.א. נכסים בע”מ נ’ מנהל הארנונה – מועצה אזורית מטה אשר

בית המשפט יישם הלכת ראשונים וקבע שנכס ריק יסווג לפי השימוש הזול האפשרי.

לקריאת פסק הדין